MENU
Aula_close Layer 1

Klassedannelser og klassesammenlægninger

Principper for klassedannelser og klassesammenlægninger 

 Følgende deltager ved klassedannelser og -sammenlægninger

  • Klasselæreren
  • Andre lærere, som har mange timer i klassen
  • Andre, som har noget relevant at bidrage med

 

Følgende kriterier:

  • Velfungerende elevgrupper søges holdt sammen.
  • Dårligt fungerende elevgrupper søges skilt
  • Fordelingen af piger og drenge tilstræbes at være ligelig.

 

Ved klassesammenlægninger orienteres:

  • Forældre skriftligt forud for eleverne i 0. – 6. klasse.
  • I 7.-9. klasse orienteres eleverne mundtligt på skolen først og efterfølgende orienteres forældrene skriftligt samme dag.
  • Ved større sammenlægninger indkaldes forældrerådene først og derefter forældrene til et orienterende møde.

 

 Forældre og elever har ikke direkte indflydelse på klassedannelser.

 

Senest revideret og godkendt af skolebestyrelsen d.19. august 2015

 

Dokumenter