Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Klassedannelser og klassesammenlægninger

Principper for klassedannelser og klassesammenlægninger 

 Følgende deltager ved klassedannelser og -sammenlægninger

  • Klasselæreren
  • Andre lærere, som har mange timer i klassen
  • Andre, som har noget relevant at bidrage med (tidligere klasselærere, tidligere lærere, AKT, DSA-lærere, ledelsen, børnehaverne).

 

Følgende kriterier:

  • Vi tilstræber dannelsen af harmoniske og ligeværdige klasser.
  • Fordelingen af piger og drenge tilstræbes at være ligelig.
  • At danne klasser og foretage en klassesammenlægning er en kompleks opgave, så derfor skal der tages hensyn til en lang række forhold, herunder faglige og sociale.

 

Ved klassesammenlægninger orienteres:

  • Forældre skriftligt forud for eleverne i 0. – 5. klasse.
  • I 6.-9. klasse orienteres eleverne mundtligt på skolen først og efterfølgende orienteres forældrene skriftligt samme dag.
  • Ved større sammenlægninger indkaldes forældrerådene først og derefter kan øvrige forældre indkaldes til et orienterende møde.
  • Efter en klassesammenlægning indkalder den kommende klasselærer hurtigst muligt til et forældremøde.

 

Det er skoleledelsens pligt at organisere skolens hverdag, så den giver den bedst mulige udnyttelse af resurserne under hensyntagen til skolens øvrige principper.

 Forældre og elever har ikke direkte indflydelse på klassedannelser.

Senest revideret og godkendt af skolebestyrelsen d. 20. januar 2021