MENU
Aula_close Layer 1

Værdiregelsæt

Værdiregelsæt for Nørreskov-Skolen

På Nørreskov-Skolen har vi et værdigrundlag, der bygger på trivsel for elever

og på, at der er et godt læringsmiljø. Det udtrykkes i, at Nørreskov-Skolen skal

være:

Et rart sted at være – et godt sted at lære

Nørreskov-Skolen har følgende værdiregler, der er styrende for, hvad der er

god adfærd og er med til at skabe trivsel. Værdierne er grundlaget for at skabe

et godt læringsmiljø på skolen, som resulterer i, at eleverne får et godt udbytte af undervisningen.

Ansvar

 • Vi forventer, at der er en god og åben kommunikation mellem alle parter.
 • Alle har et ansvar for at fremme trivsel og læring.
 • Alle har et ansvar for at passe på skolen, inventar og læremidler.
 • Alle har et ansvar for at passe på hinandens ting.
 • Elever, forældre og lærere tager i fællesskab ansvar for skolegangen.

 

Fællesskab

 • Din adfærd i fællesskabet skal være sådan, at alle på skolen føler sig godt tilpas og får udbytte af undervisningen.
 • Fælles aftaler skal overholdes af både elever, forældre og skole.
 • Klasserne og klassernes forældre laver spilleregler for samværet.
 • Spillereglerne revideres én gang årligt.

 

Ambitioner

 • Vi har ambitioner på børnenes vegne, og vi forventer, at forældrene har det samme.
 • På skolen tager alle elever aktivt del i undervisningen, arbejder grundigt med læringen og er ambitiøse i at nå målene i de enkelte fag.
 • Vi forventer, at forældrene læser ugeplanen, deltager i møder og bakker op om klassen/skolen generelt.
 • Vi har ambitioner om, at Nørreskov-Skolen har et godt og ambitiøst

læringssmiljø for elever og lærere.

 • Nørreskov-Skolen skal være alsidig og nutidig i valg af undervisnings-metoder og -materialer.

 

Senest revideret og godkendt af skolebestyrelsen d. 19. august 2015

Dokumenter
Værdiregelsæt for Nørreskov-Skolen.pdf Shape Created with Sketch.