Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Trafikpolitik

Nørreskov-Skolens trafikpolitik

Formål:

At give de bedste forudsætninger for at elever, forældre og skolens personale kan færdes sikkert omkring skolen, i og uden for skoletiden.

At medvirke til at forebygge og undgå trafikulykker på skolevejen, samt ved arrangementer i skolens regi.

Vi vil nå disse mål ved:

 • Vi vil gøre færdselsundervisningen lærerig og nærværende med stor involvering af eleverne. Derigennem skal eleverne rustes til at blive ansvarsfulde og stabile trafikanter.
 • Vi vil appellere til forældre og personale om at overholde gældende trafikregler, respektere og efterleve skiltning samt anbefalinger fra skolen.
 • Vi vil opfordre til, at børnene så vidt muligt cykler, går i skole eller benytter skolebussen (hvor det er relevant).
 • Vi vil opfordre elever, forældre og personale til at bruge cykelhjelm.
 • Vi vil, gennem undervisningen og på andre måder, gøre de ældste elever opmærksomme på, at de fungerer som rollemodeller for de mindre elever.

 

Ansvar:

Skolens ansvar:

 • At personale husker deres roller som forbilleder i trafikken. Det gælder i egne biler (sele, hastighed, parkering), og når de ansatte kører på cykel til og fra skole (orientering, tegngivning, cykelhjelm m.m.).
 • At på cykelture med elever, skal lærere/pædagoger bruge cykelhjelm og refleksvest.
 • At skolen har færdselsundervisning i indskolingen.
 • At færdselsundervisningen er nært knyttet til praktiske øvelser og iagttagelser i trafikken.
 • At der er skolepatrulje hver morgen.
 • At skolens trafikpolitik sættes på dagsordenen på forældremøder.
 • At der på forældremøder generelt sker en dialog om forældres ansvar som det gode eksempel i trafikken.

 

Forældres ansvar:

 • At forældre husker deres roller som trafik-forbilleder når de færdes i trafikken (sele, hastighed, parkering, orientering, tegngivning, cykelhjelm m.m)..
 • At forældre øver ruten til/fra skolen sammen med sit barn, før barnet cykler eller går i skole på egen hånd.
 • At forældre opfodrer ens barn til at gå eller cykle i skole, frem før at blive kørt.
 • At forældre sikrer, at ens barn har en lovpligtig cykelhjelm, og at cyklen er udstyret med funktionsdygtig for- og baglygter samt reflekser, efter gældende lovgivning.
 • At forældre bakker op om skolepatruljen og respektere deres anvisninger.

 

Skolebestyrelsen fører tilsyn med, hvordan skolen efterlever politikken.

Vedtaget på skolebestyrelsesmødet d. 4. april 2018

 

 

 

Dokumenter

Trafikpolitik.pdf

Shape Created with Sketch.