MENU
Aula_close Layer 1

Værdigrundlag

Værdigrundlag for Nørreskov-Skolen 

 • Et rart sted at være, et godt sted at lære

 

1. Elevens alsidige personlige udvikling

Vi lægger stor vægt på:

 • Udviklingen af det enkelte barns selvværd
 • At udvikle barnets respekt for egne og fællesskabets grænser (i samarbejde med barn og forældrene)
 • At udvikle barnets ansvarlighed og kreativitet samt styrke barnets handlekompetencer

 

2. Kundskaber og færdigheder

 • Eleverne (og forældrene) har medansvar for elevens udbytte af undervisningen
 • Nørreskov-Skolen lægger vægt på, at eleven opnår det højest mulige faglige niveau.
 • Nørreskov-Skolen forventer, at alle elever gør deres bedste.

 

 1. Læringsmiljø

Vi sætter fokus på:

 • Det enkelte barns forudsætninger og alles trivsel
 • Gode og alsidige arbejds- og evalueringsformer
 • At udnytte de fysiske rammer optimalt
 • At eleverne har medansvar for undervisningen

 

4. Livsduelighed

Vi vil:

 • Fremme elevens gode sociale egenskaber, bl.a. ansvarlighed og ærlighed.
 • Lære eleven at indgå i forskellige, sociale sammenhænge
 • Lære eleverne at respektere hinanden, selv om vi er forskellige

 

5. Trivsel, sundhed og glæde

Vi vil være en skole:

 • Hvor alle er glade for at være
 • Hvor man kan regne med hinanden
 • Hvor alle er en vigtig del af fællesskabet.
 • Hvor den enkeltes fysiske og psykiske sundhed er vigtig.

 

6. Det levende fællesskab på skolen skal være præget af:

 • Positivt samvær, hvor alle accepterer og respekterer hinanden
 • At alle tager ansvar for fællesskabet
 • Fælles spilleregler, der styrker samværet
 • Forældre, der tager aktivt del i klassens liv

 

7. Forældresamarbejde

Vi forventer et åbent og gensidigt forpligtende forældresamarbejde og lægger vægt på:

 • Engagement
 • Ærlighed
 • Tydelige udmeldinger

Klassens forældre udarbejder spilleregler for forældrenes ansvar for derigennem at bevare og udvikle elevernes lyst til at lære og udnytte deres evner fuldt ud.

 

 

Vedtaget i skolebestyrelsen i november 2008     

Dokumenter
Værdigrundlag.pdf Shape Created with Sketch.