Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Værdigrundlag

Værdigrundlag for Nørreskov-Skolen

- Et rart sted at være, et godt sted at lære

1. Elevens alsidige udvikling

Vi lægger vægt på udviklingen af den enkelte elevs

 • selvværd
 • respekt for egne og fællesskabets grænser
 • ansvarlighed
 • kulturforståelse
 • kreativitet
 • handlekompetencer.

 

2. Kundskaber og færdigheder

 • Eleverne og forældrene har medansvar for elevens udbytte af undervisningen
 • Nørreskov-Skolen lægger vægt på, at eleven opnår det højest mulige faglige niveau
 • På Nørreskov-Skolen fokuserer vi på at fremme lysten til mere selvlæring.

 

3. Læringsmiljø

Vi sætter fokus på:

 • Den enkelte elevs forudsætninger og alles trivsel
 • Gode og alsidige arbejds- og evalueringsformer
 • At udnytte de fysiske rammer optimalt
 • At personalet skaber et motiverende læringsmiljø
 • At eleverne har medansvar for læringsmiljøet.

 

4. Trivsel og sundhed

Vi vil være en skole:

 • Hvor alle er glade for at være  
 • Hvor alle er en del af fællesskabet og værdsætter hinandens forskelligheder
 • Hvor den enkeltes fysiske og psykiske sundhed er vigtig.

 

5. Forældresamarbejde

Vi forventer et åbent og gensidigt forpligtende forældresamarbejde og lægger vægt på:

 • Engagement
 • Ærlighed
 • Medansvar.

Senest godkendt af skolebestyrelsen d. 20. januar 2021

Ordensregler på Nørreskov-Skolen

For at efterleve værdireglerne har personale og bestyrelse på Nørreskov-Skolen udarbejdet følgende ordensregler:  

 • Vi behandler egne, andres og skolens ting ordentligt.
 • Vi omtaler og tiltaler hinanden positivt og respekterer, at vi alle er forskellige men lige meget værd.
 • Mobning tolereres ikke.
 • Eleverne møder velforberedte og klar til at deltage i undervisningen.
 • Eleverne møder til tiden, også efter pauserne.
 • Eleverne laver deres hjemmearbejde.

 

Ansvaret for efterlevelse af ordensreglerne ligger i samarbejdet mellem skole og hjem.
Derfor vil skolen kontakte forældrene, når det er påkrævet.

Senest godkendt af skolebestyrelsen d. 20. januar 2021

 

Dokumenter

Værdigrundlag 200121.pdf

Shape Created with Sketch.