MENU
Aula_close Layer 1

Trivselspolitik

Trivselspolitik

Grundlag

Politikken ligger i forlængelse af såvel skolens værdiregelsæt og skolens øvrige principper og politikker, som er udarbejdet i overensstemmelse med kommunens mål og rammer samt folkeskoleloven.

Formål

På Nørreskov-Skolen arbejder medarbejdere, forældre og elever i fællesskab om at skabe et trygt og godt miljø med henblik på at udvikle tolerance og respekt i aktiv omsorg for hinanden.

På Nørreskov-Skolen skal alle elever trives, så alle får størst muligt udbytte af skoledagen. 

Ansvar

Skolens ansvar:

 • At skolen har en antimobbestrategi.
 • At klassens sociale liv er fast punkt på møder med forældrene.
 • At lærere sikrer, at spille- og klasseregler og kammeratskab udarbejdes/revideres med eleverne.
 • At forældrene årligt informeres om klassens spilleregler for sprog og adfærd, herunder klasseregler mod mobning.
 • At skolen tilbyder gode aktivitetsmuligheder i frikvarterer.
 • At skolen træner systematisk udvikling af empati, kommunikation, social forståelse, sociale kompetencer og rummelighed.
 • At skolen laver arrangementer på tværs af klasser og årgange.
 • At skolen er opmærksom på det enkelte elevs trivsel, attitude, humør og kropssprog, og skolen orienterer forældre, såfremt der er bekymring for en elevs trivsel.
 • At skolen inddrager sundhedsplejerske ved behov.
 • At skolen inddrager SSP (skole, socialforvaltning og politi) ved behov.

Forældres ansvar:

 • At forældre støtter op om deres barns trivsel, i såvel skolen som i hjemmet.
 • At forældre omtaler skolen, personalet, andre forældre og elever i en anerkendende tone overfor deres barn.
 • At forældre sørger for, at deres barn møder undervisningsparat i skolen.
 • At forældre signalerer, at skolens/klassens regler og almindelige normer for god opførsel respekteres.
 • At forældre tilstræber at deltage i sociale arrangementer.
 • At forældre tilstræber at arbejde for et stærkt forældrefællesskab, så alle børns trivsel højnes.
   

Skolebestyrelsen fører tilsyn med, hvordan skolen efterlever princippet.

Senest revideret og godkendt af skolebestyrelsen 16. maj 2018

Dokumenter
Trivselspolitik.pdf Shape Created with Sketch.