MENU
Aula_close Layer 1

Retningslinjer for anvendelse af mobiltelefoner på Nørreskov-Skolen

Retningslinjer for anvendelse af mobiltelefoner

på Nørreskov-Skolen.

Formålet med retningslinjerne er, at gøre det muligt for Nørreskov-Skolens elever at medbringe mobiltelefoner i skolen, i det omfang det er nødvendigt.

Retningslinjerne skal sikre, at mobiltelefonerne ikke forstyrrer skolens hverdag, forringer undervisningsmiljøet og samtidig giver de bedste muligheder for, at eleverne lærer at indgå i fysiske sociale relationer.

 

Skolens pædagogiske personale gennemgå god etik for anvendelse af mobiltelefoner med deres stamhold/-klasse. Skolen opfordrer ligeledes forældrene til at tale med deres barn herom.

 

Når mobiltelefonerne anvendes, sker det udelukkende til positive formål der ikke generer eller krænker andre.

Se i øvrigt skolens antimobbestrategi og øvrige regler på skolens hjemmeside på www. norreskov-skolen.dk

 

Alle elever er velkomne til at medbringe mobiltelefoner på skolen, hvilket naturligvis sker på eget ansvar.

 

Særligt for 0. -5. årgang

 • Telefonen skal placeres i stamholdets/-klassens ”mobilkasse” fra skolestart og til skoledagen slutter. Mobilkassen opbevares i et aflåst skab i skoletiden, medmindre telefonerne skal bruges i undervisningen.
 • Telefonen må kun tændes, hvis den enkelte lærer/pædagog har givet tilladelse hertil i en konkret undervisningssituation.

 

Særligt for 6.-9. årgang

 • Stamklassen aftaler årligt mobilregler med lærerne.
 • Der aftales ligeledes mobilregler med lærerne på hvert linjehold.
 • Reglerne nedskrives og er synlige i undervisningslokalerne.
 • Reglerne evalueres flere gange om året med eleverne.

 

Sanktioner hvis retningslinjerne overtrædes

 • Anvender eleven mobiltelefonen i strid med retningslinjerne, inddrages telefonen.
 • Eleven kan efterfølgende få udleveret telefonen, når skoledagen er forbi.
 • Den pågældende lærer/pædagog orienterer forældrene via kontaktbogen samme dag, når telefonen har været inddraget.
 • Såfremt elevens telefon inddrages gentagne gange, inddrages skolens ledelse, der vurderer det videre forløb og forældreinddragelse.

 

Brugen af mobiltelefoner på ture ud af huset (ekskursioner, lejrskoler etc.).

 • Når eleven deltager i ture ud af huset betragtes det som undervisningstid. Derfor er samme retningslinjer gældende for ture ud af huset.
 • I praksis betyder det, at klassens forældre og lærere/pædagoger aftaler retningslinjer for brugen af mobiltelefoner på lejrskoler og hytteture. Ved endagsture ud af huset følges de alm. retningslinjer.

 

Retningslinjer for mobiltelefoner er fastsat med hjemmel i bekendtgørelse ”om fremme af god orden i folkeskolen” fra Undervisningsministeriet.

 

Ovenstående er vedtaget af skolebestyrelsen d. 13. juni.2018

Dokumenter