Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Retningslinjer for anvendelse af mobiltelefoner på Nørreskov-Skolen

Retningslinjer for anvendelse af mobiltelefoner og andre elektroniske devices, på Nørreskov-Skolen.

 

Formålet med retningslinjerne er, at gøre det muligt for Nørreskov-Skolens elever at medbringe mobiltelefoner og andre elektroniske devices i skolen, i det omfang det er nødvendigt.

Retningslinjerne skal sikre at de elektroniske devises ikke forstyrrer skolens hverdag og undervisningsmiljø. Samtidig skal de sikre de bedste muligheder for, at eleverne lærer at indgå i fysiske, sociale relationer.

 

Skolens pædagogiske personale gennemgår god etik for anvendelse af elektroniske devices, med deres stamhold/-klasse. Skolen opfordrer ligeledes forældrene til at tale med deres barn herom.

 

De elektroniske devices anvendes udelukkende til positive formål der ikke generer eller krænker andre.

 

Se i øvrigt skolens antimobbestrategi og øvrige regler på skolens hjemmeside på www. norreskov-skolen.dk

 

Det er tilladt for alle elever, at medbringe mobiltelefoner på skolen, hvilket naturligvis sker på eget ansvar.

 

 

Særligt for 0. -5. årgang

 • De elektroniske devices anvendes udelukkende til undervisningsbrug.
 • Telefonen skal placeres i stamholdets/-klassens ”mobilkasse” fra skolestart og til skoledagen slutter. Mobilkassen opbevares i et aflåst skab i skoletiden, medmindre telefonerne skal bruges i undervisningen.
 • Telefonen må kun tændes, hvis den enkelte lærer/pædagog har givet tilladelse hertil i en konkret undervisningssituation.

 

Særligt for 6.-9. årgang

 • Klassen aftaler årligt mobilregler med lærerne.
 • Reglerne nedskrives og er synlige i undervisningslokalerne.
 • Reglerne evalueres flere gange om året med eleverne.

 

Sanktioner hvis retningslinjerne overtrædes

 • Anvender eleven elektroniske devises i strid med retningslinjerne, påtales dette af underviseren.
 • Overtrædes retningslinjerne flere gange, sættes den pågældende device i karantæne.  
 • Den pågældende underviser orienterer forældrene via aula samme dag, når telefonen har været i karantæne.
 • Såfremt elevens device sættes i karantæne gentagne gange, aftaler underviseren videre forløb med forældrene.

 

Brugen af devices på ture ud af huset (ekskursioner, lejrskoler etc.).

 • Når eleven deltager i ture ud af huset betragtes det som undervisningstid. Derfor er samme retningslinjer gældende for ture ud af huset.
 • I praksis betyder det, at klassens forældre og underviser aftaler retningslinjer for brugen af mobiltelefoner på lejrskoler og hytteture. Ved endagsture ud af huset følges de alm. retningslinjer.

 

Retningslinjer for devices er fastsat med hjemmel i bekendtgørelse ”om fremme af god orden i folkeskolen” fra Undervisningsministeriet.

 

Ovenstående er vedtaget af skolebestyrelsen d. 13. oktober 2021